APEL DO MIESZKAŃCÓW

W związku z rozpoczynającym się okresem letnim oraz trudną sytuacją hydrometeorologiczną na obszarze Powiatu Płockiego w wyniku której obserwuje się znaczący wzrost rozbioru wody, czego skutkiem jest spadek ciśnienia w niektórych sieciach wodociągowych a w skrajnych przypadkach brak …

Czytaj więcej

Zaproszenie na Komisje Rewizyjną

W dniu 23 maja 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. Zapoznanie z protokołami kontroli zewnętrznych z 2021 r. …

Czytaj więcej

Zaproszenie na Komisje Planowania i Budżetu Rady ...

W dniu 19 maja 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja.  odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku …

Czytaj więcej

GRANTY PPGR

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”   Gmina Drobin podpisała umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie …

Czytaj więcej