Uwaga ! Komunikat w sprawie przydatności wody prz...

Ważna informacja dla mieszkańców gminy Drobin w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia Karsy. Dotyczy: Karsy, Budkowo, Niemczewo, Tupadły (przy drodze w kierunku Gralewa), Cieśle, Kuchary, Nowa Wieś, Dobrosielice II, …

Czytaj więcej

KOMUNIKAT

  W dniach 21 i 22 września 2022 roku na terenie Miasta i Gminy Drobin będą testowane nowe syreny alarmowe. Nie ma powodu do niepokoju. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie informuje mieszkańców o uruchomieniu syren alarmowych, które …

Czytaj więcej

Komisja Planowania i Budżetu

W dniu 22 września 2022 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przedstawienie …

Czytaj więcej

LI sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 20 września 2022 r. (wtorek) o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się LI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023 zwołana na wniosek Burmistrza MiG …

Czytaj więcej

ekoGospodynie – projekt dla KGW

Miło nam poinformować, że na terenie naszej Gminy wystartował pilotażowy projekt dla Kół Gospodyń Wiejskich ekoGospodynie. W ramach projektu ekoGospodynie każde zgłoszone KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów.   Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii).   REMONDIS Electrorecycling w celu wsparcia w projekcie przekazuje materiały edukacyjno-informacyjne (min. plakaty) oraz zapewnia sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów. Plakat dla KGW plakat ekoGospodynie

Czytaj więcej