Program CZYSTE POWIETRZE w Gminie Drobin

W dniu 19.02.2021 roku w WFOŚiGW w Warszawie podpisałem porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu ,, Czyste Powietrze”. Współpraca z funduszem zwiększy dostęp do Programu ,,Czyste Powietrze” oraz usprawni proces jego wdrażania. Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy naszej Gminy …

Czytaj więcej

XXVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 23 lutego 2021 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

W dniu 11 lutego 2021 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i …

Czytaj więcej