W dniu 21  sierpnia  2020 r. o godz. 10:00 odb...

W dniu 21  sierpnia  2020 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. Kontrola zatrudnienia i realizacji wynagrodzeń pracowników Urzędu …

Czytaj więcej

W dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie...

W dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie …

Czytaj więcej

W dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie...

W dniu 13 sierpnia 2020 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał …

Czytaj więcej

Konferencja Związku Samorządów Polskich w spraw...

Kolejne owocne rozmowy podczas Konferencji Związku Samorządów Polskich w sprawie Funduszy Inwestycji Lokalnych i Funduszy Dróg Samorządowych oraz Cyfryzacji dla Samorządów z udziałem Wojewody Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Wicewojewody Mazowieckiego Sylwestra Dąbrowskiego, Ministra Cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz z posłami …

Czytaj więcej