Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy D...

Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu …

Czytaj więcej

W dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie...

W dniu 29 kwietnia 2020 r. o godz. 11.00 z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w formie telekonferencji) odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej   Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów …

Czytaj więcej

KRUS – Identyfikacja zagrożeń wypadkowyc...

KRUS – Identyfikacja zagrożeń wypadkowych w gospodarstwach rolnych. Prosimy o zapoznanie się z materiałami w postaci komunikatów, filmów, broszur, plakatów, ulotek znajdujących się na stronie www.krus.pl oraz podjęcia próby samodzielnego wykonania „List kontrolnych” Lista kontrolna –Ocena gospodarstwa rolnego …

Czytaj więcej