|

Tag: Świerczynek II

Zebranie wiejskie na którym dokonany zostanie wyb...

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA ŚWIERCZYNEK II Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.713) oraz § 23 Statutu Sołectwa stanowiącego załącznik Nr 44 do Uchwały Nr  XIX/157/2016  Rady Miejskiej w Drobinie z dnia …

Czytaj więcej