|

Tag: odpady

Zmiana w harmonogramie odbioru popiołu

Szanowni Państwo W związku z propozycjami mieszkańców dotyczących częstszego odbierania popiołu z posesji położonych w Drobinie, proponujemy zmianę w harmonogramie odbioru polegającą na dwukrotnym odbiorze popiołu w miesiącach zimowych w następujących terminach: 16 października 2019r. 6 listopada 2019 …

Czytaj więcej

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodz...

INFORMACJA   W związku z przygotowywaniem przez Urząd Miasta i Gminę Drobin wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego dotyczącego: „Usuwania folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, …

Czytaj więcej

Deklaracje odpady 2019

INFORMACJA Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych …

Czytaj więcej