|

Tag: 2018

Deklaracje odpady 2019

INFORMACJA Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych …

Czytaj więcej

Portal IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu …

Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejski...

W dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie W kadencji 2018-2023   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady …

Czytaj więcej

Uroczystości nadania miastu Drobin patrona

Biskup płocki Piotr Libera oraz Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na uroczystości związane z nadaniem miastu Drobin patrona w osobie św. Stanisława Kostki, które odbędą się 19 grudnia …

Czytaj więcej

Podpisanie umów notarialnych

W dniu 23 listopada 2018 r. Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin podpisał dwie umowy notarialne na podstawie, których oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 428/6, położoną w Drobinie, z przeznaczeniem na …

Czytaj więcej

Sesja inauguracyjna

W dniu 19 listopada 2018 r. od godz. 11 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbyła się pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. W trakcie obrad radni RM oraz Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy …

Czytaj więcej

LII sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się LII  sesja Rady  Miejskiej  w Drobinie – ostatnia w kadencji 2014-2018 zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 …

Czytaj więcej

Sprawozdania z realizacji zadań oświatowych

Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Drobin w roku szkolnym 2022/2023  Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Drobin w roku szkolnym 2021/2022 Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych w Gminie Drobin w roku szkolnym 2020/2021 Sprawozdanie z …

Czytaj więcej