Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Mie...

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy DrobinAndrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpiecze...

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. Działalność Spółki …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i O...

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 10:00   w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przedstawienie …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dr...

W dniu 20 września 2023 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. Kontrola inwestycji dotyczącej …

Czytaj więcej