Ostatnie pożegnanie sołtysa sołectwa Borowo

W niedzielę 27 października 2019 r. zmarł Pan Wiesław Marcinkowski wieloletni sołtys sołectwa Borowo. Odszedł dobry człowiek, mąż, ojciec i dziadek. Pozostawił po sobie piękny dorobek jako człowiek, gospodarz i społecznik. Wiesław Marcinkowski pełnił trudną rolę sołtysa w latach …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Mie...

W dniu 31 października 2019 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XII sesji Rady …

Czytaj więcej

[ODWOŁANA]Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i ...

W dniu 25 października 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrzenie skargi złożonej …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i O...

W dniu 24 października 2019 r. o godz. 13.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: …

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe – biegły w dziedzinie oc...

Wykonanie opinii przez biegłego  w dziedzinie  ochrony środowiska, która umożliwi  Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin zajęcie stanowiska w postępowaniu dowodowym czy warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10.09.2013 roku nie zmieniły się. Przedsięwzięcie …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rad...

W dniu 10 października 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Radę Rodziców …

Czytaj więcej

Zmiana w harmonogramie odbioru popiołu

Szanowni Państwo W związku z propozycjami mieszkańców dotyczących częstszego odbierania popiołu z posesji położonych w Drobinie, proponujemy zmianę w harmonogramie odbioru polegającą na dwukrotnym odbiorze popiołu w miesiącach zimowych w następujących terminach: 16 października 2019r. 6 listopada 2019 …

Czytaj więcej