Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Mie...

W dniu 18 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XII sesji Rady …

Czytaj więcej

[Zmiana terminu]Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rad...

W dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. 2. Kontrola funkcjonowania systemu odbioru odpadów komunalnych w I …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpiecze...

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady XIII sesji Rady …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i O...

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rad...

W dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Rozpatrzenie skargi złożonej …

Czytaj więcej