II część posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 13:00


Data publikacji: 22.11.2019 o 15:07

W dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 13.00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

 odbędzie się II część posiedzenia

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Drobinie

– kontynuacja posiedzenia z 14.11.2019 r.

 

 

           

 

 

Przewodniczący Komisji

Skarg, Wniosków i Petycji

 

/-/  Ireneusz Zajączkowski