Konsultacje społeczne

  KONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE: PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO   Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

W dniu 19 października 2023 r. o godz. 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie materiałów …

Czytaj więcej

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społe...

W dniu  19 października 2023 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja  odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej  oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej   Proponowany porządek …

Czytaj więcej