Category: Aktualności

OGŁOSZENIE

Od 1 lipca 2021 roku na każdego właściciela lub zarządcę budynku, lokalu będzie nałożony obwiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków drogą elektroniczną deklaracji zawierającej informacje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, które posiada. Dla budynków już …

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady...

  W dniu 29 października 2021 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. Omówienie spraw …

Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Ku...

W dniu 21 października 2021 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Proponowany porządek posiedzenia: …

Czytaj więcej

Ankieta dla mieszkańców Województwa Mazowieckie...

W imieniu Pana Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz zespołu Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym Politechniki Warszawskiej, zwracam się ponownie i uprzejmie przekazuję ankietę z prośbą o udzielenie przez Państwa odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Dotyczą …

Czytaj więcej