Category: Aktualności

W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie s...

W dniu 27 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum. 2. Rozpatrzenie skargi złożonej na sołtysa sołectwa Tupadły. 3. Kontrola …

Czytaj więcej

Konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjne...

Szanowni Państwo, Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich działający w Oddziale Zamiejscowym w Płocku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, który odbędzie się w Urzędzie Miasta …

Czytaj więcej

W dniu 06 lutego 2020 r. o godz. 10.00 odbędzie s...

W dniu 06 lutego 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie …

Czytaj więcej

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie...

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w …

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICT...

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2021 ROKU   Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym …

Czytaj więcej