Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu odbędzi...

W dniu 18 czerwca 2020 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i O...

W dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Funkcjonowanie podstawowej opieki społecznej …

Czytaj więcej

Program „Moja Woda”

Program „Moja Woda”. Kto może ubiegać się o dofinansowanie NFOŚiGW na oczko wodne? Ile można dostać? Zasady programu, warunki, wnioski. Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego …

Czytaj więcej