|

Tag: rada miejska

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejski...

W dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie W kadencji 2018-2023   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady …

Czytaj więcej

LII sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się LII  sesja Rady  Miejskiej  w Drobinie – ostatnia w kadencji 2014-2018 zwołana na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 …

Czytaj więcej

Zaproszenie na L Sesję Rady Miejskiej 28.09.2018

W dniu 28 września 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  L  sesję  Rady  Miejskiej  w Drobinie w kadencji 2014-2018   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie protokołu …

Czytaj więcej