W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 odbędzie...

W dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. 2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w …

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICT...

  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE NA TERENIE POWIATU PŁOCKIEGO W 2021 ROKU   Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1)    poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym …

Czytaj więcej