Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej w Drobini...

W dniu 27 grudnia 2018 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się  III  sesja  Rady  Miejskiej  w Drobinie  w kadencji 2018-2023   Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Przedstawienie porządku obrad. Przyjęcie …

Czytaj więcej

Terminy zebrań celem dokonania wyborów Sołtysó...

OKÓLNIK PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA,  ŻE ZWOŁUJĘ ZEBRANIE WIEJSKIE CELEM DOKONANIA WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ/PRZEWODNICZACEGO ZARZĄDU OSIEDLA I RADY OSIEDLA . ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU ……………………….. O GODZ. ………………. W …………………………………………………… DLA ODBYCIA WAŻNEGO ZEBRANIA – …

Czytaj więcej

Deklaracje odpady 2019

INFORMACJA Informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2019r. Urząd Miasta i Gminy w Drobinie przejmuje  od  Związku Gmin Regionu Płockiego obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli domków letniskowych i nieruchomości wykorzystywanych …

Czytaj więcej

Portal IRZplus

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   Portal IRZplus zgłaszanie zdarzeń przez Internet Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła nowy Portal IRZplus. Portal przeznaczony jest dla posiadaczy zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce, kozy oraz świnie w celu …

Czytaj więcej

Wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejski...

W dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin. Odbędzie się wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miejskiej w Drobinie W kadencji 2018-2023   Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady …

Czytaj więcej

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W załączeniu : miejsce i termin wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich oraz Przewodniczących zarządu osiedli i Rad Osiedli na terenie Miasta i Gminy Drobin. Załacznik Nr 1 Załącznik nr 2: Załącznik Nr 2 okólnik Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza …

Czytaj więcej

Informacja dla hodowców:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARIMR) przypomina: Posiadacz owcy, kozy lub świni dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt. Ustaloną …

Czytaj więcej

Uroczystości nadania miastu Drobin patrona

Biskup płocki Piotr Libera oraz Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na uroczystości związane z nadaniem miastu Drobin patrona w osobie św. Stanisława Kostki, które odbędą się 19 grudnia …

Czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie wigilijne

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin zaprasza wszystkich mieszkańców na świąteczne spotkanie wigilijne, które odbędzie się 16 grudnia 2018 roku. O godzinie 16:00 spotkamy się w kościele parafialnym w Drobinie na Mszy Świętej, a po godzinie 17:00 zapraszamy do …

Czytaj więcej