Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Kłosiński

Dyżur, również w zakresie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.:

Czwartek w godz. 10.00 – 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie lub telefonicznie 504 034 038 .