XXXI sesja Rady Miejskiej w Drobinie

W dniu 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się XXXI Sesja Rady Miejskiej w Drobinie zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o …

Czytaj więcej

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach cie...

Obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw – dotyczy właścicieli i zarządców budynków.   Z dniem 1 stycznia 2021r. wszedł w życie art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008r.                              o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków …

Czytaj więcej

Posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu

W dniu 22 czerwca 2021 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i …

Czytaj więcej

XXX sesja Rady Miejskiej w Drobinie

Komisarz Wyborczy w Płocku I pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. zwołuje sesję w celu złożenia ślubowania przez nowo wybranego Burmistrza Miasta i Gminy Drobin w wyborach ponownych przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2021 r. W związku …

Czytaj więcej