OGŁOSZENIE


Data publikacji: 11.01.2022 o 16:06

Od 1 lipca 2021 roku na każdego właściciela lub zarządcę budynku, lokalu będzie nałożony obwiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków drogą elektroniczną deklaracji zawierającej informacje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw, które posiada. Dla budynków już istniejących deklaracje będzie należało złożyć w terminie 12 miesięcy Dla budynków nowopowstałych termin ten będzie wynosił 14 dni. Wszelkie informacje oraz formularze dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego https://www.zone.gunb.gov.pl lub w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin pok. nr 8 (parter) tel. 24/2601441 wew. 122

DEKLARACJA DO POBRANIA DEKLARACJA.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

 

 

Załączniki