Podpisanie umów notarialnych


Data publikacji: 05.12.2018 o 07:52

W dniu 23 listopada 2018 r. Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin podpisał dwie umowy notarialne na podstawie, których oddano w użytkowanie wieczyste nieruchomość gruntową stanowiącą działkę o numerze ewidencyjnym 428/6, położoną w Drobinie, z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe, zabudowaną częściowo budynkiem wielorodzinnym, zlokalizowanym przy ulicy Padlewskiego 10 w Drobinie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej ,,Drobinianka” w Drobinie w likwidacji, reprezentowanej przez Likwidatora Panią Kamilę Agnieszkę Morawiec oraz rozwiązano użytkowanie wieczyste dla nieruchomości gruntowych stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 431/53, 431/54, 431/35, 429/17, 429/18, 431/131, 431/132, 431/133, 425/15, 425/9, położonych w Drobinie, będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, w związku z czym Miasto i Gmina Drobin stała się jedynym właścicielem prawnym w/w działek.