Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin ogłasza Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha.


Data publikacji: 29.04.2020 o 08:31

Pierwszy publiczny przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 131, położonej w miejscowości Kozłowo, obręb 0019 Kozłowo, o powierzchni ogólnej 0,3900 ha, stanowiącej własność Miasta i Gminy Drobin, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu prowadzi Księgę Wieczystą Nr PL1E/00035478/9