Program CZYSTE POWIETRZE w Gminie Drobin


Data publikacji: 22.02.2021 o 09:08
W dniu 19.02.2021 roku w WFOŚiGW w Warszawie podpisałem porozumienie ustalające zasady wspólnej realizacji Programu ,, Czyste Powietrze”. Współpraca z funduszem zwiększy dostęp do Programu ,,Czyste Powietrze” oraz usprawni proces jego wdrażania.
Dzięki podpisanemu porozumieniu mieszkańcy naszej Gminy będą mogli m.in. złożyć wnioski o wsparcie wymiany pieców i termomodernizację swoich domów bezpośrednio w Gminie a także skorzystać z pomocy w trakcie wypełniania wniosku!
W imieniu Funduszu podpis złożył Prezes Zarządu – Marek Ryszka, w imieniu Gminy Drobin – Pełniący funkcję Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Grzegorz Szykulski.