| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Projekt pn. Budowa instalacji prosumenckich w Mieście i Gminie Drobin

Projekt pn. Budowa postumentu z pamiątkowym dzwonem w Drobinie w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

 

Projekt pn. „Budowa placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Drobinie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Projekt pn. Urządzenie Centrum spacerowo rekreacyjnego

 

Projekt pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w mieście Drobin – etap III

 

Projekt pn. „ Wyposażenie siłowni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

 

Projekt pn. Urządzenie placu zabaw na terenie  Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Drobinie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi

 

Projekt pn. Odnowa wsi Rogotwórsk i Kozłowo w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”

 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi projektu pn. „Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo

 

Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” projektu pn ”Budowa oczyszczalni ścieków w Krajkowie”

 

Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi projektu pn. „Modernizacja przestrzeni publicznej w Drobinie poprzez odnowę rynku – etap II