ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE MIASTA I GMINY DROBIN

Referat Planowania, Inwestycji i Zamówień Publicznych
Kierownik Piotr Jarzębowski
p.jarzebowski@drobin.pl
Sekretariat, I piętro
tel. 242601441 wew. 104

 

Inspektor ds. Zagospodarowania Przestrzennego
Maria Stempska
m.stempska@drobin.pl


PROJEKTY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA I STUDIUM DLA MIASTA I GMINY DROBIN

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin projekty planów zagospodarowania i studium dla Miasta i Gminy Drobin.
pokaż
Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Drobin w zakresie zaopatrzenia w ciepło
Ponowne wyłożenie projektu planu dla m. Drobin projekt planu tekst-02. 07. 2015r.
Ponowne wyłożenie projektu planu dla m. Drobin rysunek projektu planu-02. 07. 2015r.
Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodoarowania przestrzennego dla m. Drobin prognoza oddz. na środow. tekst – 02. 07. 2015.
Ponowne wyłożenie projektu planu zagospodarowania dla m. Drobin rysunek prognozy  02. 07. 2015r.

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla zmiany studium strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Ponowne wyłożenie projektu planu dla części m. Drobin

Drobin – rysunek prognozy fragment objęty ponownym wyłożeniem
Drobin – rysunek planu
Drobin – rysunek planu fragment objęty ponownym wyłożeniem
Drobin – rysunek planu
Drobin – prognoza oddz. na środow. tekst
Drobin plan tekst

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin
Uchwała nr 220/XLIII/2010
Arkusze A4 MPZP Drobin
pogladowa   a3   a4   a5   a6   b3   b4   b5   b6   c2   c3   c4   c5   c6   c7   d1   d2   d3   d4   d5   d6   d7   d8   e1   e2   e3   e4   e5   e6   e7   e8   f1   f2   f3   f4   f5   f6   f7   f8   f9   g2   g3   g4   g5   g6   g7   g8   g9   h2   h3   h4   h5   h6  h7   h8   h9   i2   i3   i4   i5   i6   i7   i8   i9   j2   j3  j4   j5   j6   j7   j8   j9   k3   k7   k8   k9   l7
Arkusze A3 MPZP Drobin
legenda   pogladowa   a6   a7   a8   a10   b4   b5   b6   b7   b8   b9   b10   b11   c2   c3   c4   c5   c6   c7   c8   c9   c10   c11   c12   c13    d2   d3   d4   d5   d6   d7   d8   d9   d10   d11   d12   d13   d14   e4   e5   e6   e7   e8   e9   e10   e11   e12   e13   e14   e15   f4   f5   f6   f7   f8   f9   f10   f11   f12   f13   f14   f15   g4   g5   g6   g10   g11  g12   g13   g14   h12
Sekcje mapy zasadniczej 1000
252-321-084   252-321-093   252-321-132   252-321-134   252-321-141   252-321-142   252-321-143   252-321-144   252-321-182
252-321-084   252-321-093   252-321-132   252-321-134   252-321-141   252-321-142   252-321-143   252-321-144 252-321-182
Prognoza oddziaływania na środowisko
prognoza oddziaływania na środowisko
rysunek prognoza oddziaływania na środowisko
tekst prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza skutków finansowych
rysunek-prognoza-finansowa
tekst-prognoza-finansowaprog_
finan_2010-02-02-po-popr
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek 628/3. 628/4. 628/5. 628/6. 628/7. 628/8. położonych w Drobinie
Uchwała nr 164/XXII/2012
zał. nr 1 do uchwły
prognoza oddziaływania na środowisko Drobin
opracowanie ekofizjograficzne Drobin
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Chudzyno, Kolonia Chudzyno, Chudzynek
publikacja uchwały nr 220/XLIV/2014 Rady Miejskiej w Drobinie
załącznik nr 1 p1
załącznik nr _1 p2
załącznik nr 1 p3
załącznik nr 2 załącznik  nr3
Drobin_prognoza_do_mpzp
Drobin_prognoza_zalacznik_nr_1
Drobin_prognoza_zalacznik_nr_2
prognoza-skutkow-finansowych