LXX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 08.11.2023 o 08:32

Zawiadamiam, że w dniu 13 listopada 2023 r. o godz. 16.00

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Drobin

w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się LXX Sesja Rady Miejskiej w Drobinie

w kadencji 2018-2024 zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie

 

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2023 rok.
  4. Oświadczenia i komunikaty

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Drobinie

/-/Adam Zbigniew Kłosiński

Pokaż Projekty uchwał