Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnic...

W dniu 22 grudnia 2022r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku posiedzenia. Zaopiniowanie projektów …

Czytaj więcej

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrow...

W dniu  22 grudnia 2022 r. o godz.  1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin  Andrzeja Wojciecha Samoraja. odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej     Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Przedstawienie …

Czytaj więcej

Komunikat dot. braku przydatności wody do picia

  Pokaż  Komunikat nr 9 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie braku przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo, dla mieszkańców : Łęg Probostwo,        …

Czytaj więcej

Odbiór inwestycji pn. Przebudowa istniejącej ocz...

W dniu 07 grudnia 2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krajkowo przy współfinansowaniu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID 19. Dofinansowanie w kwocie 300.000,00 zł. Całkowita wartość inwestycji 300.000,00 zł.

Czytaj więcej

Ankieta dot. diagnozy problemów społecznych

Szanowni Państwo! Realizatorzy badania społecznego wykonywanego na zlecenie Urzędu Miastai Gminy Drobin proszą o wypełnienie anonimowych ankiet dotyczących różnych problemówspołecznych, z którymi stykają się ludzie na całym świecie. Bardzo prosimy o udzielanieszczerych i przemyślanych odpowiedzi. Jeżeli nie chcecie …

Czytaj więcej