Zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19


Data publikacji: 12.03.2020 o 09:24

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin uprzejmie informuję, iż zgodnie ze specustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych1) istnieje możliwość skorzystania z 14 dodatkowych dni na opiekę nad dzieckiem do lat 8 w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko z powodu COVID-19.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć oświadczenie (druk w załączniku) do swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

Do oświadczenia nie należy składać wniosku Z-15A.
Szczegółowe informacje:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/komu-przysluguje-dodatkowy-zasilek-opiekunczy-na-czas-opieki-nad-dzieckiem-w-zwiazku-z-zamknieciem-z-powodu-covid-19-zlobka-klubu-dzieciecego-przedszkola-szkoly-/2537033

 

OŚWIADCZENIE dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Załączniki