Jarmark Łęski 2018


Data publikacji: 24.07.2018 o 15:04

Z inicjatywy Andrzeja Samoraja – Burmistrza Miasta i Gminy Drobin oraz dzięki przychylności ks. proboszcza Zbigniewa Załęckiego obchody tegorocznego odpustu parafialnego w kościele św. Katarzyny w Łęgu Probostwie połączono z pierwszym w historii Jarmarkiem Łęskim. Niedzielne wydarzenie było idealną okazją do wspólnego spotkania, świętowania i krzewienia tradycji oraz kultury staropolskiej. Nasi mieszkańcy mogli wziąć udział w warsztatach wikliniarskich oraz warsztatach gancarskich, ich wytworem były niezwykle efektowne kosze oraz gliniane figury. 
Podczas Jarmarku Łęskiego wręczono okolicznościowe dyplomy dla osób aktywnie działających na rzecz wspólnoty lokalnej – sołectw Łęg Kościelny i Łęg Probostwo. Wyróżniono liderów lokalnych i społeczników: Ks. Kanonika Wojciecha Stasiaka, Czesława Piórkowskiego, Mieczysława Kozłowskiego, Kazimierza Jarzębowskiego, Henryka Matusiaka, Halinę Jeżewską, Janusza Góreckiego, Edwarda Kaczmarczyka, Wiesława Pryczyńskiego, Zofię Joachimowicz, Macieja Klekowickiego, Mieczysława Banaszczaka, Wiolettę Lemanowicz, Iwonę Majewską, Renatę Ozóg, Ryszarda Sadowskiego, Stanisława Tomaszewskiego, Ewę Jakubowską, Apolonię Stołowską, Antoniego Orszulaka oraz Magdalenę Jóźwiak. 
Przekazano również nagrody na ręce najaktywniejszych czytelników filii Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęgu Probostwie: Adama Lewandowskiego, Alicji Grabowskiej, Zuzi Grabowskiej, Mai Jeżewskiej, Natalii Wiśniewskiej, Julii Wiśniewskiej, Julii Żabowskiej, Oli Żabowskiej, Laury Tomaszewskiej, Aleksandra Tomaszewskiego, Julii Szuleckiej, Patrycji Majewskiej, Mileny Karolewicz, Mileny Wawrzyńskiej, Angeliki Piórkowskiej, Grażyny Trębińskiej, Anety Mysielskiej, Anety Winkowkskiej, Ireny Zaleskiej, Róży Sosnowskiej, Alicji Żuchowskiej, Danuty Krystyniak, Kingi Koncewicz, Barbary Ostrowskiej, Haliny Jeżewskiej oraz Marioli Sporczyk. 
W klimat niedzielnego świętowania uczestników wydarzenia wprowadziły lokalne zespoły senioralne: Radosne Serca z Łęga, Uśmiech Seniora z Drobina oraz zaprzyjaźnione Teodorki z Nowej Góry. Następnie zabawę w tanecznych rytmach poprowadziły grupy muzyczne Rockers, Slavers, Sekret, a także Wiktory. 
Na realizację Jarmarku Łęskiego pozyskano środki z „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dysponowanymi przez Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika. Głównym celem zadania było zachowanie dziedzictwa kulturowego, podtrzymanie tradycji ludowej, aktywizacja mieszkańców, kultywowanie miejscowych obrzędów i zwyczajów.

 

  Galeria zdjęć na Facebooku –> link