Komunikat Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. przydatności spożywania wody


Data publikacji: 15.12.2022 o 14:18
 
Komunikat nr 11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 15.12.2022 w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pochodzącej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Łęg Probostwo dla mieszkańców: Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Psary, Mokrzk, Mlice-Kostery, Kozłówek, Mogielnica, Siemienie, Kowalewo, Brelki.