TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW NA ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, MEBLI, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO, OPON, OPAKOWAŃ Z TEKSTYLIÓW


Data publikacji: 16.03.2021 o 13:40

W związku ze zbliżającym się terminem mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych Spółka Inwestycyjno- Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Drobinie prosi osoby zainteresowane o złożenie stosownego zgłoszenia. Zgłoszenie należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną na adres: umgdrobin@plo.pl lub złożyć osobiście w biurze SIM, bądź Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie ul. Marszałka Piłsudskiego 12, 09-210 Drobin, pok.7.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski na odbiór ww. ELEKTRO odpadów należy składać do 15 kwietnia 2021 r.
Wnioski na odbiór ww. odpadów WIELKOGABARYTOWYCH należy składać do 30 kwietnia 2021 r.

WAŻNE INFORMACJE

  • W ramach mobilnej zbiórki odpady budowlane i rozbiórkowe nie zostaną odebrane,
  • W ramach mobilnej zbiórki opon, można oddać 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, nie pochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej.