Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.


Data publikacji: 25.03.2019 o 10:41

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej – Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku,
Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków: do 22 kwietnia 2019r.

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany
na okres między 01 maja 2019r. – 15 listopada 2019r.

Łączna pula przeznaczona na granty wynosi: 120 000,00 zł.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach wiejskich: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice, oraz gminach miejsko-wiejskich: Gąbin, Drobin, Wyszogród, oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. 
Jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych,
które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
Dobro wspólne to warunki, tworzone przez społeczność, umożliwiające pełny rozwój jej członków.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące).

Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców,
albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania.
Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert,
które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją.
Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na: http://system.dzialajlokalnie.pl/

Regulamin Programu na stronie www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie

Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski
tel./fax 24 268 37 74
e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl

Przekaż 1% na Działaj lokalnie KRS 0000216768

Załączniki