Międzynarodowy Dzień Mediacji


Data publikacji: 17.10.2018 o 12:08

Z uwagi na Międzynarodowy Dzień Mediacji, który przypada na dzień 18 października 2018 r. i Tydzień Mediacji odbywający się w dniach 15-19 października 2018 roku Dyrektor Biura Kryminalnego KGP za pośrednictwem Komend Wojewódzkich Policji zwrócił się z prośbą o podjęcie w jednostkach Policji działań zmierzających do propagowania idei pozasądowego rozstrzygnięcia sporów w ramach mediacji oraz dotarcia z tym przesłaniem do jak najszerszego grona osób.

Wzorem lat ubiegłych:

– na dzień 18.10.2018 r. w godz. 09:00 – 12:00 w KP Gąbin zorganizowano punkt konsultacyjny dla obywateli zainteresowanych pomocą prawną w zakresie znaczenia mediacji w ujęciu praktycznym z udziałem mediatora zawodowego,

– na dzień 16.10.2018 r. w godz. 12:00 – 15:00 w KMP w Płocku zorganizowano punkt konsultacyjny dla obywateli zainteresowanych pomocą prawną w zakresie znaczenia mediacji w ujęciu praktycznym z udziałem mediatora zawodowego,

– na dzień 18.10.2018 r. w godz. 12:00 – 15:00 w KP w Płocku zorganizowano punkt konsultacyjny dla obywateli zainteresowanych pomocą prawną w zakresie znaczenia mediacji w ujęciu praktycznym z udziałem mediatora zawodowego.

Istnieje możliwość, aby osoby zainteresowane, w czasie pełnionych dyżurów przez mediatorów zawodowych mogły umawiać się na konsultacje w innych terminach i miejscach wyznaczonych przez mediatorów.