Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Data publikacji: 04.05.2023 o 14:23

 

W dniu 15 maja 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

Andrzeja Wojciecha Samoraja

odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

  

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzeniem quorum.
  2. Zapoznanie z protokołami kontroli zewnętrznych z 2022 r.
  3. Analiza sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Drobin za 2022 r.
  4. Sporządzenie wniosku w sprawie udzielenia / nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin za 2022 r.
  5. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 

 

                                                                                        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

 

                                                                                                                                 /-/Sławomir  Sobociński