W dniu 19 marca 2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 12.03.2020 o 15:58

 

W dniu 19 marca 2020 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja Kierownika Posterunku Policji z działań poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców Miasta i Gminy Drobin.
3. Omówienie spraw związanych z odbiorem odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Drobin.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa
i Gospodarki Komunalnej

/-/ Ryszard Kanigowski