XXVII sesja Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 24.03.2021 o 09:47

W dniu 30 marca 2021 r. o godz. 11.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się XXVII sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023 zwołana w trybie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drobinie Nr XXVI/2021 z 23 lutego 2021 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
5. Pisemne interpelacje i zapytania radnych składane do Przewodniczącego Rady Miejskiej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;
2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok;
3) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2021”;
4) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części obrębu Kuchary Kryski;
5) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR Krajkowo;
6) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Psary;
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Niemczewo;
8) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu PGR Nagórki Dobrskie.
7. Oświadczenia i komunikaty.

Z uwagi na obostrzenia wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2021 r., poz. 512) informuję, że ww. sesja Rady Miejskiej w Drobinie odbędzie się tylko z udziałem radnych Rady Miejskiej w Drobinie.
Obrady ww. sesji Rady Miejskiej w Drobinie można będzie obejrzeć on-line w dniu 30 marca 2021 r. o godz. 11.00 na kanale YouTube – wpisując XXVII sesja Rady Miejskiej w Drobinie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński

Materiały na sesjęhttp://umgdrobin.bip.org.pl/id/525