ZACHOWAĆ PRZESZŁOŚĆ – wielka i mała historia XX wieku gminy Drobin


Data publikacji: 27.04.2021 o 14:45

Ogromnie zależy mi na jak najszerszym inicjowaniu wszelkiej aktywności kulturalno-artystycznej dla Gminy Drobin. Mieszkańcy dostrzegają to i potwierdzają potrzebę organizowania i uczestnictwa w tego typu wydarzeniach. Zdają sobie bowiem doskonale sprawę, że dzięki temu zmienia się powoli ogólne nastawienie do, bądź co bądź, regionu wiejskiego, którym niewątpliwie jesteśmy. Wiedzą też, ile wspaniałości drzemie w naszej Małej Ojczyźnie, a także ile ma ona do zaoferowania.
ℹ W ramach prowadzonych badań o charakterze regionalnym , Muzeum Mazowieckie w Płocku od kilku lat realizuje program pt „Zachować przeszłość. Wielka i mała historia XX wieku… ”, obejmujący gminy powiatu płockiego. Jego główne założenie to gromadzenie i zachowanie spuścizny mieszkańców naszego regionu, uczestników wielkich wydarzeń historycznych w wymiarze lokalnym.
ℹ W tym celu stworzona została muzealna baza danych, obejmująca zabytki i pamiątki w postaci fotografii i skanów, znajdujące się w dyspozycji osób prywatnych i lokalnych organizacji. Drobin jest czwartą gminą (po Brudzeniu Dużym, Starej Białej i Bielsku), którą pracownicy Działu Historii Muzeum Mazowieckiego w Płocku odwiedzili i przeprowadzili badania terenowe.
ℹ Wraz z dyrektorem Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Panem Leonardem Sobierajem, serdecznie zapraszamy Mieszkańców Miasta i Gminy Drobin na wystawę, która jest efektem tych badań. Prezentuje ona część bogatego materiału zebranego na terenie Gminy, stanowiąc jednocześnie ważne świadectwo naszej lokalnej historii.

Pełniący Funkcję Burmistrza Miasta i Gminy Drobin
Grzegorz Szykulski