Dożynki Łęg 2019


Data publikacji: 04.09.2019 o 11:35

W niedzielę 25 sierpnia 2019 r. odbyły się tegoroczne Dożynki Gminne w Łęgu Probostwie.
Uroczystości rozpoczęły się tradycyjnie od Mszy Świętej, w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryskiej, którą celebrował proboszcz parafii ks. proboszcz Zbigniew Załęcki. Podczas nabożeństwa rolnicy dziękowali za tegoroczne plony. Na placu dożynkowym rolników, zaproszonych gości oraz przybyłych mieszkańców Gminy Drobin powitał Burmistrz Miasta i Gminy Drobin Andrzej Samoraj. Zespół „Radosne Serca ” przedstawił obrzęd dożynkowy do ,którego zaproszeni zostali starościna i starosta tegorocznych dożynek. W tym roku tę zaszczytną funkcję pełnili Pani Anna Pomarańska z Łęga Probostwa i Pan Adam Janasz z Mokrzka. Podczas obrzędu dożynkowego Andrzej Samoraj Burmistrz Miasta i Gminy Drobin wraz z Adamem Zbigniewem Kłosińskim Przewodniczącym Rady Miejskiej w Drobinie dokonali uroczystej ceremonii dzielenia się chlebem. W czasie uroczystości dożynkowych wręczone zostały odznaczenie ,, Zasłużony dla Miasta i Gminy Drobin”. Uhonorowani zostali ksiądz kanonik Andrzej Kucharczyk, Pani Zofia Wróblewska, Pan Władysław Mąkowski oraz Pan Paweł Waldemar Rogulski. Starosta Płocki Mariusz Bieniek wręczył medal „Zasłużony dla Powiatu Płockiego” dla Pani Renaty Ozóg oraz Pani Jolanty Kłosińskej . Rozstrzygnięty został konkurs pn. ,, Twórczy recykling, czyli drugie życie odpadów na działce i w ogrodzie”. Uroczystościom dożynkowym towarzyszył Konkurs na najpiękniejszy wieniec z terenu Gminy Drobin oraz Turnieju sołectw. Dożynkowa publiczność bawiła się przy dźwiękach grupy Jej Chłopaki oraz grupy Konkret Gwiazdą wieczoru był Zespół PLAYBOYS. W Święcie Plonów Ziemi Drobińskiej uczestniczyli: Piotr Zgorzelski – poseł na Sejm RP, Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Krzysztof Wielec – Radny Rady Powiatu w Płocku, Zbigniew Adam Kosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Drobinie, przedstawiciele instytucji rządowych oraz sołtysi.
Andrzej Samoraj – Burmistrz Miasta i Gminy Drobin składa serdeczne podziękowania: proboszczowi ks. Zbigniewowi Załęckiemu za sprawowanie Mszy Świętej Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Drobinie; pocztom sztandarowym; wystawcom, sołectwom stowarzyszeniom, które przygotowały stoiska; sponsorom za wsparcie finansowe i materialne; prowadzącym; pracownikom: Urzędu Miasta i Gminy Drobin za przygotowanie całokształtu wydarzenia , Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Drobinie, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Drobinie, Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych Centrum Usług Środowiskowych, Spółki Inwestycyjno-Mieszkaniowej oraz strażakom ochotnikom z Łęga Probostwa. Szczególnie podziękowania kieruje w stronę delegacji dożynkowych dziękując za za udział w tym wspaniałym święcie.