Inwestycje w Drobinie


Data publikacji: 17.07.2018 o 08:08

Kolejne inwestycje w Drobinie zakończone. Dokonano odbioru końcowego i przekazania zadania „Budowa ulicy Magnoliowej w Drobinie”. Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych, wyprofilowaniu i zagęszczaniu podłoża oraz ułożeniu podbudowy z kruszywa łamanego. Następnie ułożono nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej na podsypce, z wypełnieniem spoin piaskiem. Dodatkowo w ramach prac na ul. Magnoliowej ułożono również chodnik na sąsiadującej ulicy Lipowej. Łączna powierzchnia, na której prowadzone były prace to około 1050 m2 . 
Ponadto zakończyły się już roboty związane z ułożeniem chodnika przy ulicy Sierpeckiej. Dokonano odbioru tego długo oczekiwanego przez mieszkańców zadania. Prace podobnie jak na ulicy Magnoliowej związane były z robotami ziemnymi oraz wykonaniem nawierzchni brukowej. Przygotowano około 650 m2 chodnika.
Zadania na ulicy Magnoliowej, Lipowej i Sierpeckiej to kolejne elementy ofensywy inwestycyjnej zaplanowanej w budżecie dla naszego miasta w 2018 roku.

 Album zdjęć na Facebooku –> link