Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuję.


Data publikacji: 21.06.2019 o 14:43

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni we Włocławku informuję, że podmioty, które korzystają z usług wodnych zobowiązane są składać oświadczenia, celem ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne.

Załączniki