Posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej


Data publikacji: 19.01.2021 o 11:56

W dniu 28 stycznia 2021 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin
im. Andrzeja Wojciecha Samoraja
odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
2. Informacja o stanie sportu pozaszkolnego na terenie Miasta i Gminy Drobin.
3. Sprawy różne
4. Zakończenie posiedzenia.

W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:
– maseczka ochronna na twarzy;
– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;
– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

Przewodniczący
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury
i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński