Posiedzenie Komisji Oświaty


Data publikacji: 14.08.2018 o 12:29

W dniu 22 sierpnia  2018 r. godz. 10.00 w Sali narad Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku.
  2. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Agnieszka Olęcka