„Przebudowa drogi gminnej relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki”


Data publikacji: 06.10.2021 o 15:12

Burmistrz Miasta i Gminy Drobin – Krzysztof Wielec wraz z inspektorem ds. Inwestycji i dróg – Sławomirem Sobieckim, Sekretarzem – Piotrem Jarzębowskim, sołtysem – Waldemarem Brzezińskim, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego – Piotrem Pakiełą w dniu 6 października 2021 r., przekazali plac budowy dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 290536W relacji Borowo – gr. gminy (Przeciszewo) gmina Drobin, powiat płocki”, na ręce kierownika budowy – Roberta Stęplowskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na powierzchni 4 586,75 m2 i długości 1 150,00 m, zlokalizowanego na terenie gminy Drobin w obrębie ewidencyjnym Borowo na działce nr 75.

Zamawiający informuje, że  zadanie współfinansowane jest ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonawca

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów WAPNOPOL Sp. z o.o.

Ul. Młodzieżowa 3/32

09-100 Płońsk

 Za kwotę:    487.063,19 zł

W najbliższych dniach rozpocznie się realizacja inwestycji, prosimy o wyrozumiałość i uwagę w okolicznych miejscowościach ze względu na utrudnienia.