Przebudowa ulicy Gospodarskiej


Data publikacji: 27.07.2020 o 14:31

Mieszkańcy Drobina,
Zostały wznowione roboty budowlane, polegające na wykonaniu inwestycji „Przebudowa ulicy Gospodarskiej”. Przerwa w realizacji spowodowana była trudnościami w związku z COVID-19 oraz organizacją ruchu w obrębie skrzyżowania z DK-60. Obecny zakres robót obejmuje utwardzanie podłoża oraz ułożenie pierwszej warstwy asfaltu.
Przewidywany termin oddania drogi do użytku – wrzesień 2020 r.