Strategia Elektromobilności Powiatu Płockiego na lata 2021-2036 – Ankieta


Data publikacji: 02.07.2021 o 11:33

To ty zdecyduj jak będzie wyglądać przyszłość Twoja i Twych bliskich na terenie naszej małej ojczyzny.

Włącz się w proces badań ankietowych, a będziesz miał możliwość wpłynąć na proces stworzenia ram efektywnego i bezpiecznego systemu transportu publicznego, przyjaznego środowisku.

Link do badania ankietowego:

https://docs.google.com/forms/d/1r5MrpSh_DYzWCDrMowt5VbYaxuntgyf7VkS_nttrJbM/edit?usp=sharing

Strategia elektromobilności to dokument wskazujący ramy działania dla Powiatu Płockiego jak
i propozycje działań dla gmin z terenu powiatu w obszarach:

 •  stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu ładowania pojazdów;
 • popularyzacji i wdrożenia najlepszych praktyk w dziedzinie wykorzystania elektromobilności;
 • bieżącej modernizacji dróg i ciągów komunikacyjnych;
 • ograniczaniem zagrożeń dla zdrowia ludzi związanych
  z zanieczyszczeniami ze źródeł komunikacyjnych;
 • ograniczaniem wielkości tzw. niskiej emisji;
 • ograniczeniem ruchu prywatnymi samochodami na rzecz komunikacji zbiorowej;
 • edukacją mieszkańców na temat zanieczyszczeń z niskiej emisji,
  w szczególności szkodliwości emisji w sektorze transportu jest spalanie paliw
  w transporcie drogowym.

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach  Programu Priorytetowego 3.4 GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.