W dniu 18 marca 2021 r., o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 12.03.2021 o 15:22

 

W dniu 18 marca 2021 r., o godz. 15.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

  1. Andrzeja Wojciecha Samoraja

                                                          

odbędzie się posiedzenie Komisji Planowania i Budżetu Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Drobinie pod obrady XXVII sesji:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2021-2034;

2) zmieniająca Uchwałę Budżetową na 2021 rok.

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

 

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

                                              

 

                                                         

                                                                                                                             Przewodniczący Komisji Planowania i Budżetu

 

/-/ Adam Zbigniew Kłosiński