W dniu 18 marca 2021 r., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 12.03.2021 o 15:21

 

W dniu 18 marca 2021 r., o godz. 10.00

 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin

  1. Andrzeja Wojciecha Samoraja

                                                          

odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Drobinie

 

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy Drobin na rok 2021”.
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu ewentualnie założenie rękawic ochronnych.

                                              

 

 

Przewodniczący Komisji                                                                          

      Rozwoju, Rolnictwa, Bezpieczeństwa                                               

                                                                                                       i Gospodarki Komunalnej

 

                                                                                                     /-/ Ryszard  Kanigowski