Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie


Data publikacji: 19.11.2021 o 14:36

Informuję, że w dniu  25 listopada 2021 r.

po zakończeniu obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Drobinie,

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin im. Andrzeja Wojciecha Samoraja.

odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Drobinie

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 (realizacja Uchwały Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 29.10.2020 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).
  3. Sprawy różne
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

    W związku ze stanem epidemii COVID-19 proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

– maseczka ochronna na twarzy;

– zachowanie odległości pomiędzy sobą nie mniejszej niż 1,5m;

– dezynfekcja rąk przed wejściem na salę konferencyjną  płynem, który znajduje się na holu Urzędu.

 

 

Przewodniczący Komisji

 Planowania i Budżetu

 

               /-/ Adam Zbigniew Kłosiński