Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.


Data publikacji: 23.04.2019 o 10:17

W dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Drobin odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Drobinie.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
  2. Zaopiniowanie projektów uchwał pod obrady VII sesji Rady Miejskiej w Drobinie:

1) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019”

2) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 27 grudnia 2018 r., w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Drobin na rok 2019”

  1. Sprawy różne.
  2. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Opieki Społecznej

/-/ Benedykt Olendrzyński